جوراب | جوراب نازک | جوراب مناسب | جوراب شلواری

مراقبت از پاها


با توجه به اینکه پاهای انسان قلب دوم می باشد برای مراقبت از پاها چه کارهایی باید انجام دهیم

 

از جوراب مناسب استفاده کنیم

منظور از جوراب خوب چیست ؟ جورابی که از الیاف طبیعی شود

پاها رو مرتب با آب و صابون بشویم

از کفش مناسب استفاده کنیم

از همه مهم تر جوراب مناسب استفاده کنیم

دلیل مهم بودن جوراب این است که مستقیم با پاهایمان در ارتباط است


Fatal error: Allowed memory size of 293601280 bytes exhausted (tried to allocate 81 bytes) in /home/joorabta/public_html/libs/database.php on line 69